Käyttöehdot


1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot soveltuvat Bigger Goals Oy:n omistaman verkkosivuston käyttöön.

2. REKISTERÖITYMINEN

Verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa siirtää tai luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön. Jos käyttäjä havaitsee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen henkilön käsiin, käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tästä Bigger Goalsille, jolla on oikeus sulkea kyseinen käyttäjätili väärinkäytöksen lopettamiseksi. Bigger Goals ei ole vastuussa käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä.

3. IMMATERIAALIOIKEUDET

Verkkosivuston sisältämän materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Bigger Goalsille. Verkkovalmennuksen yhteydessä käyttäjälle annettavien materiaalien, kuten valmennussisällön, harjoitusohjelmien, ruokavalio-ohjeiden, ohjevideoiden ja koulutusmateriaalien tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Bigger Goalsille. Bigger Goals myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää materiaalia ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalin jakaminen tai sen julkaiseminen sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa on kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Bigger Goalsille tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista. Materiaalin kaikenlainen lainaaminen, kopioiminen, muokkaaminen tai hyödyntäminen on ehdottomasti kielletty.

4. VAKUUTUKSET JA VASTUU

Bigger Goals ei ole vastuussa verkkosivustolla esitettävien tietojen sisällöstä tai niiden sopivuudesta yksittäiselle käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy sen, että Bigger Goalsin valmennuspalveluja käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla.

5. MUUTOKSET EHTOIHIN

Bigger Goals pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin.