Valmennussopimus 18+ kk

Valmennussopimus 18 + kuukautta, hinta 85 e/krt/vko, sisältää lisäpalvelut: testaus- ja ravintopalvelut

Sopimuskauden aikana on mahdollisuus pitää kaksi-kolme kuukautta vapaata harjoittelusta mutta kuitenkin siten, että kokonaisuuden aikana tulee sopimuskauden verran aktiivista harjoitusaikaa.
 

 • Harjoitukset kerran viikossa Bigger Goalsin valmentajien vetämänä.
 • Harjoitukset BG Training Centerillä.

Nopeus- ja hyppytesti

 • Testaus tapahtuu kaksi kertaa kaudessa sovittuina aikoina.
 • Seura/joukkue hommaa juoksupaikan omalla kustannuksellaan
 • Hyppytesti tapahtuu BG Training Centerin tiloissa.
 • Testien analysointi yhdessä valmennuksen kanssa.

Ravintopalvelut

 • Pidämme joukkueelle ja vanhemmille kauden aikana kaksi luentokokonaisuutta urheilijan ravitsemuksesta esim.
  • Mitä kannattaa syödä ja milloin
  • Pelipäivän ravinto
  • Turnauspäivän ravinto

Valitse kuukausimäärä, jonka joukkueesi on mukana valmennuksessa ja "osta" tuota kaupasta!

Tuotteen hinnan voit nollata koodilla "Valmennus". Tällä ostolla hyväksyt valmentajasopimuksen ehdot. 

Lisätietoja reksteröitymisestä löydät "tekniset tiedot- välilehden kautta".

Tervetuloa mukaan treenaamaan kanssamme!

Sopimusehdot löytyvät tuotekuvauksesta.. 

Joukkuevastaava Marko Meronen vastaa mielellään kysymyksiinne

Puhelin: 040 827 6604

85,00 € / kk sis. alv 10,00 % + Toimituskulut alkaen 0,00 €

*sopimusehdot
 

1.Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Tällä Sopimuksella Osapuolet sopivat yhteistyökumppanus sopimuksen ehdoista Bigger Goals Oy: n ja joukkueen kanssa
Tämä Sopimus korvaa Osapuolten mahdolliset aiemmat kyseiseen yhteistyökumppanuus sopimukseen liittyvät suulliset ja kirjalliset sopimukset.
 

2.Sopimuksen / palvelun sisältö

Tämän sopimuksen perusteella Bigger Goals Oy sitoutuu ohjaamaan kerran viikossa joukkuetta. Valmennussisältö on kuvattuna kaupan valmennuspaketin vieressä. Poikkeavat tuntimäärät ja sisällöt neuvotellaan erikseen Bigger Goals Oy: n kanssa.
Bigger Goals Oy toimii pääasiallisesti Bigger Goals Training Centerissä (ent. Fittori) ja käyttää myös pääyhteytyökumppaninsa Kamppailu urheilukeskuksen tiloja. Harjoitusaikojen ja tilojen koordinoinista päättää Bigger Goals Oy.
Bigger Goals Oy sitoutuu auttamaan joukkuetta ja yksilöitä menestymään sopimuskauden ajan.
Bigger Goals Oy on vakuuttanut oman toimintansa. Bigger Goals Oy ei vastaa seurajoukkueen pelaajien vakuuttamisesta eikä siitä mikäli seurajoukkueen pelaajat eivät toimi Bigger Goals Oy: n ohjaajan ohjeiden mukaan.
 

3.Muut sopimusehdot

Osapuolet eivät ole toisilleen vastuussa tämän Sopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä, mikäli suoritus estyy ylivoimaisen esteen, kuten sodan, tulipalon, kapina, laittoman tai laillisen lakon, saarron, työsulun, luonnonesteiden, pandemian, liikennehäiriöiden tai muiden samankaltaisten esteiden takia. Esteestä tai sen loppumisesta on välittömästi ilmoitettava toiselle Osapuolelle.
Tätä Sopimusta tai mitään siihen kuuluvaa oikeutta tai velvollisuutta ei saa siirtää kolmannelle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Molemmat Osapuolet hyväksyvät, että edellä mainittua lupaa ei saa kohtuuttomasti evätä. Osapuolilla on edellä todetusta huolimatta oikeus siirtää Sopimus tai osa siitä sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta vähintään etukäteen kirjallisesti toiselle Osapuolelle.
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.
 

4.Sopimuksen kesto ja päättyminen

Sopimus astuu voimaan, kun joukkueen edustaja on ostanut kaupasta palvelun. Tarkemmat harjoitusajat sovitaan Bigger Goals Oy valmennusvastaavan kanssa.
Mikäli toinen Osapuolista rikkoo olennaisesti tätä Sopimusta, eikä ilmoituksen siitä saatuaan korjaa rikkomustaan kolmessakymmenessä (30) päivässä, on toisella Osapuolella oikeus purkaa Sopimus välittömästi ja ilman korvausvelvollisuutta toista Osapuolta kohtaan.
Molemmilla Osapuolilla on oikeus välittömästi purkaa Sopimus, jos vireille on saatettu toista Osapuolta koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely-, tai yrityssaneeraushakemus, tai jos toinen Osapuoli on asetettu selvitystilaan.
 

5.Sopimuksen muuttaminen ja täydentäminen

Jos taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut Osapuolista riippumattomat syyt, joita Sopimusta tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon, johtavat suoritusvelvollisuuksien epäsuhteeseen tai Sopimuksen kohtuuttomuuteen, Osapuolet neuvottelevat sopimusehtojen tarkistamisesta epäsuhteen tai kohtuuttomuuden poistamiseksi. Mikäli neuvottelut eivät johda molempia Osapuolia tyydyttävään tulokseen viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua neuvottelujen alkamisesta, on kummallakin Osapuolella oikeus päättää Sopimus noudattamalla kolmenkymmenen (30) päivän kirjallista irtisanomisaikaa.  
Sopimuksen muuttamisessa otetaan myös huomioon mikäli seurajoukkueessa tapahtuu olennaisia muutoksia, joiden perusteella sopimusta ei voida enää jatkaa.
 
 

Sopimuksen allekirjoitusohjeet:

Joukkueenjohtaja/päävalmentaja

Kun "ostat" tuotteen, valitse maksutilanteessa kohta yritysasiakas. Lisää tilaajan tietoihin oma nimesi sekä muut tarvittavat tiedot

ja

Toimitusosoite- kohdassa kirjoita "yrityskohtaan" joukkueen nimi sekä ryhmä.

 • Esimerkiksi Pesäkarhut D08
 • Lisää tähän kohtaan  myös seuran muut perustiedot